Кафедру створено в 1964 р. проф. Л.П. Фельдманом.  Відповідно до тенденцій розвитку обчислювальної техніки, комп’ютерних систем та напрямків підготовки інженерних кадрів змінювалась назва кафедри:

 • «Обчислювальна техніка» (ОТ) – 1964-1975;
 • «Електронні обчислювальні машини» (ЕОМ) – 1975-2009;
 • «Комп’ютерна інженерія» (КІ) – з 2009 року.

Завідувачі кафедри – професори Лев Петрович Фельдман (1964-1978), Володимир Васильович Лапко (1978-1995), Володимир Андрійович Святний  (1995-2014). З 2014 року кафедру очолює професор Олександр Якович Анопрієнко.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями:

 • «Комп’ютерні системи та мережі» (КС, з 1992 року), план прийому – 50 осіб;
 • «Системне програмування» (СП, з 1999 року), план прийому – 50 осіб.

В навчальному процесі беруть активну участь аспіранти, інженери та лаборанти кафедри.

Щороку до аспірантури вступають 4-5 кращих випускників магістратури. Захист дисертацій відбувається в спеціалізованих вчених радах ДонНТУ (спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів) та Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України в Києві (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Основні напрямки наукових досліджень відповідають профілю кафедри:

 • Машинна графіка та системи візуалізації
 • САПР мікропрограмних пристроїв керування
 • Контроль та діагностика комп’ютерних систем, FPGA-технології
 • Паралельні моделюючі середовища для динамічних систем с зосередженими й розподіленими параметрами
 • Комп’ютеризація  технологічних процесів і систем
 • Постбінарний комп’ютинг

Кафедра здійснює навчальний процес для іноземних і вітчизняних студентів спеціальності КС англійською мовою. В англомовну групу приймають студентів після першого курсу за результатами навчання та тесту на знання англійської мови.

Після першого курсу за результатами навчання провадиться прийом в німецькомовні групи СП і КС: додатково до дисциплін навчального плану студенти вивчають німецьку мову з 3-го по 10-й семестри в обсязі 6 годин на тиждень, на старших курсах частина фахових дисциплін викладається німецькою, є  наукова магістерська практика в німецьких університетах, частина магістерських робіт виконується в Штутгартському, Гамбурзькому та Магдебурзькому університетах, в інституті Макса Планка та інших наукових установах і фірмах Німеччини.

Кафедра має сучасну комп’ютерну  лабораторну базу і постійно дбає про її оновлення: комп’ютерні класи, лабораторії мікроелектронних систем, комп’ютерних елементів та пристроїв,  програмно керованих схем високого ступеню інтеграції (FPGA-технології), паралельних і розподілених обчислень та моделювання з MIMD-кластером на 94 вузли, спеціалізованих комп’ютерних систем тощо.

Кафедра КІ є відомим в Україні, Росії, Німеччині, США, Канаді та інших країнах університетським творчим колективом завдяки численним публікаціям з актуальних проблем теорії й практики комп’ютерних систем (понад 50 публікацій за кордоном), активній міжнародній науковій співпраці та багатьом випускникам, що успішно працюють в галузях комп’ютерної інженерії, паралельного моделювання складних динамічних систем та інформаційних технологій в різних країнах світу.